Portfolio

Szafka stan przed konserwacją.ObrazSzafka nocna pochodząca prawdopodobnie z początku XX wieku, trafiła do naszej pracowni w 2015 roku. Przeglądając aukcje dzieł sztuki lub sparerując po giełdach staroci można znaleźć dużo podobnych mebli. Konserwacja takiego obiektu może wydawać się nieopłacalna, ponieważ naprawa niejednokrotnie przewyższa koszt zakupu podobnego mebla w dobrym stanie.

Opis, analiza formy

Niewielka szafka nocna o konstrukcji skrzyniowej. W górnej częśći znajduje się oskrzynia, w której pierwotnie umiejscowiona była szuflada. Wierzch szafki przykrywał marmurowy blat. Górna oskrzynia posadowiona jest na czterech toczonch kolumienkach, które osadzone są na szafce dolnej o konstrukcji skrzyniowej, zamykanej drzwiczkami wykonanymi w konstrukcji ramowo-płycinowej. Całość wsparta na czterech toczonych nóżkach.

Stan zachowania.

ObrazMebel przed rozpoczęciem prac konserwatorskich znajdował się w bardzo złym stanie. Najprawdopodobniej w przeszłości przechowywany był w złych warunkach, wskutek czego większość okleiny uległa odspojeniu, a zachowane fragmenty wykazywały dużą kruchość. Przy lekkim dotknięciu okleina kruszyła się i odpadała całymi płatami.  Połączenia czopowe łączącze poszczególene elementy konstrukcji uległy rozeschnięciu, co doprwadziło do obluzowania elemetnów konstrukcji. W górnej części mebla brak szuflady oraz marmurowego blatu. Miejscowo na powierzchni mebla daje się zauważyć otwory wylotowe po żerowaniu owadów, w szczególności na toczonych nóżkach. W miejscach po zalaniu widoczny jest biały nalot przpominajacy pozostałość po pleśni lub grzybie.

Prace konserwatorskie.

ObrazNa wstępie prac konserwatorskich poddano obiekt dezynsekcji w komorze fumigacyjnej. Rozmontowano obluzowane elementy konstrukcji. Po oczyszczeniu wczepów z zaschniętego starego kleju, przystąpiono do uzupełniania ubytków drewna w konstrukcji. W kolejnym etapie sklejono całą konstrukcję skrzynki. Po konsultacji z właścicielem zadecydowano, że  okleina orzechowa zdobiąca powierzchnie mebla ze względu na zły stan, zostanie w całości wymieniona. Docelowo zachowano okleinę na plecach mebla, gdzie stan zachowania oraz stopień zespolenia z elementem konstrukcji pozwalał na podjęcie takiej decyzji. Obiekt po sklejeniu konstrukcji oraz uzupełnieniu ubytków drewna oczyszczono ze starej spękanej i odspojonej okleiny oraz ze starego zeschniętego kleju. Całość zaokleinowano z zastosowaniem okleiny orzechowej. W trakcie prac zrekonstruowano brakującą szufladę. W kolejnym etapie wykonano scalenie kolorystczne mebla tak, aby wypełnienia ubytków oraz inne niedoskonałości nie były widoczne. Pierwotnie mebel był lakierowany, dlatego zastosowano taką samą metodę zabezpieczenia powierzchni. W końcowym etapie doklejono brakujący marmurowy blat, który dokupiono na aukcji internetowej. Przed zamontowaniem kamień oczyszczono oraz zawoskowano nadając mu odpowiedni połysk oraz zabezpieczając jego powierzchnię przed wpływem czynników niszczących.

ObrazObrazObrazObrazObrazObrazObrazObrazObraz