Portfolio

Biurko trafiło do nas po niewłaściwie przeprowadzonych naprawach. Na pierwszych zdjęciach wykonanych przez właściciela zabytku przed rozpoczęciem prac. Widoczne są mechaniczne uszkodzenia na krawędziach mebla. Prace przy meblu były bardzo pracochłonne, naprawiono uszkodzenia mechaniczne na powierzchni drewna, wymieniono źle naklejoną zieloną skórę na blacie (pierwotnie blat pokrywało bordowe sukno). Konstrukcja mebla zosała naprawiona, wzmocniono stabilność mebla przez zastosowanie łączyn między nogami. Ubytki listew krępujących blat (obgryzione przez psa) oraz narożniki mebla naprawiono a w razie potrzeby zastąpiono nowymi zrekonstruowanymi. Powierzchnie mebla oczyszczono z brudu, następnie wykończono całość z zastosowaniem politury szelakowej. Powierzchnię blatu wykończono z zastosowaniem skóry o kolorystyce dobranej przez właściciela mebla. Naprawiono zamki oraz dorobiono brakujące klucze.

ObrazObrazObrazObrazObrazObrazObrazObrazObraz